Taler jeres systemer sammen?

Alle moderne webshops drives med en række forretningsværktøjer med specifikke funktioner; shop, økonomi, lager, produktion og fragt.

Værktøjerne bruger i forskelligt omfang oplysninger om jeres kunder, produkter, produktion og ordrer.

Hvis værktøjerne ikke deler de rigtige oplysninger, bliver konsekvensen at I oplever:

Dobbelt indtastning af data tager tid og kan være en kilde til fejl og data der ikke er synkroniseret.

Hvis jeres systemer ikke taler sammen risikere I at introducere fejlkilder, hvis I ikke har ens data i jeres systemer.

Manuelle arbejdsopgaver tager tid og fjerner fokus fra at udvikle jeres forretning

Manglende synkronisering af jeres data kan forlænge jeres produktionsflow fordi I opbygger afhængigheder af manulet udførte opgaver.

Eller med andre ord: Fundamentet for den digitale skallering af jeres forretning undergraves.

Master Data Management og distribution

Cognifirm er designet til at sikre at jeres systemer får de rigtige data på den rigtige måde.

Både jeres økonomi, fragt og shop skal kende kundes adresse for at kunne beregne fragt og den rigtige moms. Jeres shop og shippingsystem har begge brug for at kende et produkts vægt for at kunne give både kunden og fragtmanden den rigtige fragtpris. Men den oplysning er ikke relevant for jeres økonomisystem.

Det var bare eet eksempel. I kender sikkert selv mange andre, Økonomi og shipping skal kende ordrestatus. Det skal shoppen ikke (nødvendigvis) osv.

Måske kan I bruge eet af jeres systemer som Master system der holder alle nødvendige oplysninger. Men ofte er situationen at den samlede sum af produkt, kunde og ordreroplysninger ikke kan rummes i et enkelt system.

Det er det problem vi har udviklet Cognifirm til at løse for jer. Så jeres forretningssystemer får adgang til de data der er relevant for at det kan udfører den opgave I ønsker at anvende det til.

Vi kalder det Master Data og Distrubution, fordi det centrale er at I har alt det data om jeres kunder, produkter og ordre for at I kan kører jeres forretning automatisk, og at det data distribureres til de rigtige systemer på den måde det giver mening for dem på.

Cognifirm er en Master Datahub

Cognifirm virker således som én samlende datahub for alle jeres systemer. Hvis I opretter et nyt produkt i jeres Shop bliver det tilgængelig i jeres økonomisystem med de attributter som det system kræver. Så I sikre konsistens i jeres data.

I vælge selv om Cognifirm skal holde jeres produkt-, kunde- eller ordredata, eller om hubben skal distribruerer og berige data mellem jeres system på en måde så de rigtige data er til gængeligt for de relevante systemer.

Få Cognifirm som en del af et SMV Digital projekt

Vi er godkendt SMV Digital rådgiver og det betyder at vi kan hjælpe jer med at søge et tilskud på enten 100.000 eller 250.000 kr. i tilskud til automatisering af jeres virksomhed.

Eksempler på nogle af de platforme og formater som Cognifirm understøtter

Skal din forretning også være automatiseret?

Kontakt os hvis vi skal hjælpe jer med at skabe fundamentet for jeres digitale forretning.